top of page
Search

Palawan launches 400 YOC Music Video

Updated: Dec 2, 2022

In anticipation of the celebration of the 400 years of Christianity in the islands of Palawan, a music video of the official theme song was launched on November 30 on different social media platforms.The song "Kristiyanismo Sa Palawan" was written by Anthony Maligaya from Coron who won the theme song writing contest in preparation for the celebration.


Kristiyanismo sa Palawan

Palawan ang aming lalawigan

Palaweno kaming mamamayan

Sa simpleng buhay na aming kinagisnan

Ikaw O Diyos ang tanging naging yaman.


Buhay Kristiyano ang kinalakhan

mga banal na salita mo ang aming pinanghawakan

Ikaw Hesus ang naging sandigan

sa buhay namin na minsa’y nadidimlan


Alalahani't ipagdiwang

Kristiyanismo sa Palawan

Apat naraang taon ang nagdaan, nagdaan

Ipinagpapatuloy ng mga lingkod mo at hinirang

Pagpapalaganap ng 'yong aral

at salitang banal ahhh...


Buhay Kristiyano ang kinalakhan

mga banal na salita mo ang aming pinanghawakan

Ikaw Hesus ang naging sandigan

sa buhay namin na minsa’y nadidimlan


Alalahani't ipagdiwang

Kristiyanismo sa Palawan

Apat naraang taon ang nagdaan, nagdaan

Ipinagpapatuloy ng mga lingkod mo at hinirang

Pagpapalaganap ng 'yong aral

at salitang banal ahhh...


Pananampalatayang natutunan

Dapat isabuhay ng tanan

Sayo lamang kapurihan

Diyos amang makapangyarihan, makapangyarihan


Alalahani't ipagdiwang

Kristiyanismo sa Palawan

Apat naraang taon ang nagdaan, nagdaan

Ipinagpapatuloy ng mga lingkod mo at hinirang

Pagpapalaganap ng 'yong aral

at salitang banal ahhh...


The video was then produced by the joint effort of the Apostolic Vicariate of Puerto Princesa and Taytay lead by Ms. Katya Santos under the guidance of Bishop Socrates Mesiona, MSP.


The year-long event dubbed as “Demdemen, Icelebra, Ipadayon” commenced with a mass presided by Bishop Broderick Pabillo last August and will end in the same month of year 2023.


For more information and deatils about the event, please visit their Facebook page: https://www.facebook.com/PalawanCristianismo400/.

140 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page