top of page
TUL6.jpg

Raise and Surrender

Invitation ni Lord today na we pray and in prayer we remember these two things, raising and surrendering. Iniimbitahan tayo na itaas yung sarili natin yung puso at isipan sa Diyos upang tayo ay makaisa sa plano ng Diyos. Iniimbitahan din tayo na magtaas ng panalangin, when we raise our hands in prayer and raise our petitions we profess our faith and trust kay Lord na gumagawa ng mabubuting bagay sa ating mga buhay. Naniniwala tayo na ang pag-ibig ay magbibiyaya ng pag-ibig. Iniimbitahan din tayo na magsurrender ng sarili. Tayo ay tunay na mapupuno ng grasya kung tayo ay completely empty before the Lord. So lahat ng bagay na pumipigil na matanggap ang graysa ni Lord isuko na natin sa kanya.

Nagtatagumpay ang mga nananalangin at nagtitiwala sa Diyos. Paalala yan ng unang pagbasa sa kwento ni Moses. Kapag nananalangin si Moses sila ay nagtatagumpay pero kapag si Moses napapagod magdasal at magtaas ng sarili sila rin ay humihina at unti-unting natatalo ng kalaban. Ang paalala sa atin magsumikap sa pagdarasal upang magtagumpay mula sa kasamaan. Kung napapagod tandaan na hindi tayo nag-iisa may mga taong handang tumulong para tayo ay maging matibay katulad ni Aaron at Hur na sinuportahan si Moses.

bottom of page