top of page
TUL6.jpg

Patuluyin Natin Sya sa ating mga Tahanan

"Today I must stay at your house" Kapag nakagawa tayo ng kasalanan nag-iiba na ang tingin sa atin ng iba. Para bang wala na tayo kakayahan na magbago at mabago. Paalala ni Jesus: Tignan mo yung sarili mo. Ano yung mga nagawa mo na masama. Itong mga kasalanan na ito yung nagpapaliit sa ating katauhan lalo na sa mata mga tao. Kapag nakita mo ang mga ito sana sa puso ay magkaroon ng pagnanais na magbago at mabago. Sana sa puso magkaroon ng pagnanais na mahanap ang kaligtasan. Sana sa puso magkaroon ng pagnanais na mahanap si Jesus. Paalala ni Jesus na sa kabila ng lahat ng nagawa mo at sa kabila ng lahat ng sinasabi na masama tungkol sa iyo, si Jesus patuloy kang tinitignan, patuloy kang sinusundan, patuloy kang hinahanap. Hindi ka niya tatawagin sa iyong kasalanan kundi sa iyong pangalan. Ikaw ay anak ng Diyos. Tandaan mo yan. Alalahanin mo yan para ang lahat ng salita at gawa ay maging ayon sa pagiging anak ng Diyos. Invitation ni Jesus na patuluyin natin siya sa ating tahanan, sa ating mga puso dahil kapag si Jesus ay pinatuloy sa puso tiyak na may kaligtasan at kaginhawaan sa buhay. Patuloy na magnilay: Lk 19:1-10

bottom of page