top of page
TUL6.jpg

Malapit si Jesus
Sa mga Wasak

Malapit si Jesus
Sa mga wasak.

Patuloy Siya na maghahanap
At lalapit
Upang tayong mga wasak
Ay mabuo at maging dakila muli.

Ano ba ang nagwawasak sa atin?
Ang nagwawasak sa atin ay kasalanan.
Ito ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon.
Itong paglayo ay nagbibigay ng sugat sa ating pagkatao.
Hindi lang sa sarili ang dulot na masama
Pati na rin sa ating kapwa.

Kapag ikaw ay nawasak
Dahil sa paglayo,
Dahil sa maraming pagdududa,
Dahil sa pagkawala ng tiwala,
Dahil sa pagsara ng puso.
Tandaan na siya ay patuloy na mananatili
At patuloy na lalapit
Upang ikaw ay mabuo muli!

bottom of page