top of page
TUL6.jpg

Follow Me

Pagdumating si Jesus sa buhay
Tiyak na may mababago.

Minsan hindi naman natin inaasahan pagdating ni Lord eh.
Minsan hindi rin natin inaasahan yung mga pagtawag Niya.
Iisipin natin, alam naman ni Lord na malayo ako sa kanya.
Alam naman ni Lord na marami ako kahinaan at pagkukulang. Bakit ako, Lord?

"Ikaw yung mas nangangailangan kaya patuloy ako na lumalapit sa'yo."

Si Mateo, ang tingin sa kanya ay makasalanan.
Tinignan siya ni Jesus nilapitan at tinawag.
Nagulat si Mateo pero bumangon siya,
Iniwan ang kanyang dating buhay
Para sa bagong buhay kasama si Jesus.
Sumunod siya. Kaya ang dating makasalanan naging
Instrumento ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita.

Happy Feast day St. Matthew!

bottom of page