top of page
TUL6.jpg

Binabangon tayo ng Pag-ibig

Si Jesus ay dadating,
Dadalaw sa ating mga buhay.
Para tayo ay makabangon
Mula sa ating pagkahimlay.

Binabangon tayo ng Pag-ibig
Upang ang ating buhay ay maging
Saksi ng kanyang pag-ibig.

Nawa katulad ni Jesus,
Tayo rin ay dumalaw,
Magpaalala, magpakita, magpadama
Ng nakakapagpabuhay na pag-ibig ni Jesus
Sa ating mga kapwa
Lalong lalo na sa mga
Nagdadalamhati
At ang mga tila wala ng buhay.

Magbasa at patuloy na magnilay:
Luke 7:11-17

bottom of page