top of page
TUL6.jpg

Jesus emptied himself

Para sa lahat ng nagbibigay ng sarili para sa kapwa hanggang sa maubos na ang sarili, Salamat sa inyo. Dahil sa inyo nararamdaman ng iba ang pagpupuno na dala ng Panginoon. Dahil sa inyo nakakatagpo ng ibang tao ang Pag-ibig.

Patuloy natin na tandaan na ang ating halimbawa at ang ating sinusundan ay si Jesus.
He emptied Himself in order to fill us with eternal love. Hindi Siya sumuko at napagod dahil mahal niya tayong lahat. Huwag rin sana tayong mapagod magbigay ng sarili dahil may Diyos tayong hindi napapagod punuin ang puso natin ng pag-ibig na walang hanggan.

Ito ang tunay na pag-ibig, nagbibigay araw-araw para ang iba ay mabuhay at lumago.

bottom of page