top of page
TUL6.jpg

Be Not Afraid

"I plead with you! Never, ever give up on hope, never doubt, never tire, and never become discouraged. Be not afraid.”

Si Pope John Paul II paalala na hindi mapipigilan ng mahihirap na sitwasyon sa buhay ang pagtatagumpay. Si Pope JPII nabuhay sa panahon ng World War 2, hindi siya sumuko. Patuloy na umasa at kumapit sa Diyos. Hindi siya nagduda at napagod na maniwala kay Jesus at kay Maria. Ang Diyos ang nagbigay lakas. Nagtagumpay siya dahil ang Diyos ay nagtagumpay sa buhay niya. Huwag Matakot! Laban!

bottom of page